Területünk

A lent körülírt határvonalakkal rendelkező vadászterület a 15-853260-110 kódszámú.

A vadászterület kiterjedése: 5750 ha.

Vadászterület leírása:

A határleírás kiinduló pontja a vadászterület keleti részén a 41.számú főközlekedési út és az országhatár találkozási pontja (Beregsurány- i határátkelő). A határvonal innen a 41. számú főközlekedési úton nyugati irányban a Beregsurány- i körforgalomig halad. Ott délre fordulva a Beregsurány és Tarpa közötti közúton, a Márokpapi 0168 helyrajzi számú bekötő útig, majd azon a Márokpapi felé haladva a Márokpapi 0170 helyrajzi számú árokig. Az árkon délre fordulva a Tarpa 0213 helyrajzi számú Szipa főcsatornáig. A Szipa főcsatornán folyás irányban haladva északnyugat felé (Márokpapi 0174, majd 020 helyrajzi szám) a Csaroda 09 helyrajzi számú földút találkozásáig, majd földúton délnyugatra a Hetefejércse 0207/2 helyrajzi számú közútig. A közúton a határvonal északnyugati irányában a 41. számú főközlekedési útig halad, melyen keleti irányban Csaroda belterületéig folytatódik. Csarodán a határvonal a Beregszászi és Petőfi utcát érintve halad át és műúton – Gelénesen át (Kossuth Lajos úton végighaladva) – Barabás irányában a Dédai- csatornáig folytatódik. A határvonal a Dédai- csatorna medervonalát követve, keleti irányban a Beregdaróc 064 és 055 helyrajzi számú földúton északi irányban, majd Beregdaróc 062 helyrajzi számú árkon északkeleti irányban az országhatárig halad. Az országhatár vonalát délkeleti irányban követve a határvonal eléri a 41. számú főközlekedési utat, a határleírás kiindulási pontját.